POUČEVANJE UČITELJEV PO PREDMETIH
VIZIJA, CILJI IN VREDNOTE

 

 


BITI MEDNARODNO PREPOZNAVNA, DOMA PRIZNANA IN PRIJAZNA ŠOLA


NAŠE POSLANSTVO

  • Vzgojiti učenca, ki se bo znal, si upal soočiti z izzivi sveta, v katerem živi, ki bo ustvarjalen, samostojen, samozavesten in kritičen.
  • Vzgojiti učenca, ki bo pripravljen za nadaljevanje izobraževanja, katero bo postalo njegova nuja in stil življenja.
  • Vzgojiti učenca, ki bo znal biti zadovoljen v življenju.

 

NAŠE VREDNOTE

Delo, ki je podlaga uspeha, priznanja in zadovoljstva slehernega posameznika ter ustanove v ožjem in širšem okolju. Zato vzpodbujamo drug drugega k doseganju rezultatov.

Poštenost, ki naj prepleta naše odnose v vseh sferah življenja šole, v odkritem in odprtem dialogu.

Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.

 

CILJI

 • kvalitetno vzgojno izobraževalno delo

 • udejanjanje strokovnega in profesionalnega povezovanja med strokovnimi delavci šole (vertikalno povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega učiteljskega zbora)

 • strpna, odkrita in poštena komunikacija

 • usposabljanje strokovnih delavcev za reševanje vzgojnih, disciplinskih in učnih posebnosti

 • posodabljanje učnih oblik in metod dela

 • odpiranje v ožje in širšo okolje


Copyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.