OSTALI ZAPOSLENI


Tajnici: Marija Forjan, Metka Grlec
Hišnika: Vinko Korošec, Drago Škerget
Kuharji: Elizabeta Škafar, Terezija Mesarič, Dominik Vinkovič, Melita Legen
Čistilci: Mira Mandič, Melita Legen, Slava Škafar, Melita Kuzma, Drago Škerget, Agica Pivar, Martina Forjan, Robi Mertük,


DELAVCI PREKO EVROPSKEGA STRUKTURNEGA SKLADA


Socialno integrativni program: Darinka Smej
Pomoč otrokom oz. mladostnikom s posebnimio potrebami: Irena Horvat, Sandra Vereš
Socialno pedagoška pomoč: Suzana Graj, Natalija Rous
Učna pomoč: Nataša Jerebic, Natalija Rous
Informatorja: Štefan Mujdrica, Jasna Zrinski
Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov: Slavko Koren
Delavka preko projekta Uspešno vključevanje Romov v VIZ: Samira Horvat - romska pomočnica


Copyright © OŠ Beltinci 2009. Vse pravice pridržane.