šolsko leto 2010/11

Razred

Razrednik

1.A
Sonja Šavel Debelak (Andreja Strniša)
1.B
Darja Grah (Andreja Strniša)
1.C
Robert Vrbančič (Janja Horvat)
1.M
Cvetka Ščančar
2.A
Tanja Babič
2.B
Petra Golja
2.C
Matej Žalig
2.M
Cvetka Ščančar
3.A
Bernarda Fras
3.B
Monika Bedök
3.C
Marija Štaus
4.A
Nada Rous (Nina Belšak)
4.B
Janez Tratnjek
4.C
Monika Obran
5.A
Nataša Belec
5.B
Lilijana Virc
5.C
Cvetka Zlatar
6.A
Lidija Pelc Mes
6.B
Darjan Kovačič
6.C
Iris Vičar Novak
7.A
Gabrijela Breznik
7.B
Vesna Godina
7.C
Franc Poredoš
8.A
Simona Vusič
8.B
Bojan Novak
8.C
Majda Gjerek
9.A
Tadeja Halas
9.B
Liljana Babič
9.C
Marko Jerebič

 


Copyright © OŠ Beltinci 2011. Vse pravice pridržane.