ZGODOVINA ŠOLE

 

 


šolsko leto 2010/2011

KULTURNO - UMETNIŠKO PODROČJE
Slovenščina: Regina Ozmec, Darinka Obran, Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Kosi
Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes
Angleščina: Iris Vičar Novak, Polonca Kolbl, Andreja Žalik Kranjec
Likovna vzgoja: Franc Poredoš
Glasbena vzgoja: Simon Lubšina
Nemščina (i): Lidija Pelcl Mes, Liljana Babič
Angleščina (i): Iris Vičar Novak
Španščina (i): Lidija Žabot
Likovno snovanje II, III(i): Franc Poredoš

NARAVOSLOVNO - MATEMATIČNO PODROČJE
Matematika: Snežana Šeruga, Anita Zadravec, Andrejka Zver, Darija Roš
Biologija: Marija Poredoš
Kemija: Aleš Benko, Tadeja Halas
Naravoslovje: Stanka Rajnar, Marija Poredoš, Majda Gjerek
Fizika: Stanka Rajnar
Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, Andrejka Zver
Gospodinjstvo: Majda Gjerek
Sodobna priprava hrane (i): Majda Gjerek
Načini prehranjevanja (i): Majda Gjerek
Sonce, Luna, Zemlja (i): Stanka Rajnar
Daljnogledi in planeti (i): Stanka Rajnar
Obdelava gradiv: les (i): Stanka Rajnar
Obdelava gradiv - umetne mase (i): Stanka Rajnar
Astronomija: Zvezde in vesolje (i): Stanka Rajnar
Multimedijal (i): Gregor Zorman
Računalniška omrežja (i): Danilo Lebar
Poskusi v kemiji (i): Tadeja Halas
Laborantka: Monika Žižek

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE
Zgodovina: Jelka Breznik, Marko Jerebič
Geografija: Simona Vusič
Državljanska vzgoja in etika: Lidija Pelcl Mes, Majda Gjerek, Simona Vusič

ŠPORTNO PODROČJE
Športna vzgoja: Bojan Novak, Darjan Kovačič, Vesna Godina
Šport za zdravje (i): Bojan Novak, Darjan Kovačič
Šport za sprostitev (i): Darjan Kovačič
Izbrani šport-nogomet(i): Darjan Kovačič
Izbrani šport-odbojka(i): Bojan Novak
Ples(i): Vesna Godina
Sodobni in starinski plesi (i): Vesna Godina

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Dodatna strokovna pomoč: defektologinja Mihaela Šalamun Mataič, Snežana Šeruga, Stanka Rajnar, Cvetka Rengeo, Cvetka Zlatar, Majda Gjerek, Nada Rous
Indvidualna in skupinska pomoč: Nada Rous, Snežana Šeruga, Darija Roš, Marija Poredoš, Liljana Babič, Stanka Rajnar, Andrej Lainšček
ID dela z Romi: Lidija Pelcl Mes, Andrej Lainšček, Brigita Čeh
Mobilna služba: Mihaela Šalamun Mataič

OSTALA PODROČJA
Organizatorka šolske prehrane: Liljana Fujs Kojek
Jutranje varstvo: Andrejka Žalig Ficko, Darjan Kovačič
Podaljšano bivanje: Marko Jerebič, Lidija Modlic, Andreja Bojnec, Andreja Strniša, Vesna Godina, Martina Vidonja, Andrejka Zver, Monika Bedök, Darjan Kovačič, Mihaela Janc, Mateja Klemenčič, Janja Horvat
Knjižničar: Cvetka Rengeo
Računalničar: Danilo Lebar
Socialna delavka: Angela Svenšek
Pedagog: Andrej Lainšček


Copyright © OŠ Beltinci 2006. Vse pravice pridržane.