PROJEKT COMENIUS

 

 

  

 


PROJEKT COMENIUS NA OSNOVNI ŠOLI BELTINCI

V lanskem šolskem letu smo na OŠ Beltinci začeli izvajati projekt Comenius z naslovom Trashing across Europe - Smetarjenje po Evropi. Poleg naše šole sta v projekt vključeni še osnovni šoli s Finske in Španije.

Projekt traja dve šolski leti. Povezan je z ekologijo, vsebuje pa naslednje cilje:

  • izboljšati zavedanje učencev o pomembnosti recikliranja za okolje,
  • spoznati vsakdanje življenje v tujih deželah skozi raziskavo najbolj pogosto odvrženih odpadkov,
  • s pomočjo odpadne embalaže spoznati podobnosti in razlike v uporabi različnih izdelkov,
  • naučiti se nekatere finske in španske besede,
  • spoznati pokrajino tujih dežel s pomočjo slik, videa, ipd.,
  • mednarodno se povezovati s šolami iz tujine,
  • povezovati se med seboj ne glede na raso, spol, religijo, ipd.,

Projektne dejavnosti izvajamo v okviru interesnih dejavnosti ali pouka. Cilje, ki smo si jih zadali, poskušamo uresničevati s številnimi aktivnostmi. Z učenci se pogovarjamo o pomembnosti recikliranja za okolje, izdelali smo glasbene instrumente iz reciklirnih materialov, spoznavamo se med seboj s pomočjo paketov presenečenja, fotografij, učenci si med seboj dopisujejo in spletle so se že prijateljske vezi, izmenjali smo si odpadno embalažo in tako primerjali, kaj vse mečemo v smeti.
Skupaj smo ustvarili rap, ki je sestavljen iz vseh treh jezikov in še veliko drugega.

Do konca šolskega leta bomo iz reciklirnih materialov izdelali tudi pokrajino sodelujočih dežel.Naša kitica rapa:

Recikliraj, recikliraj in nikar se ne obiraj.
Naravi s tem zelo pomagaš,
če plastiko, papir posebej zlagaš.
Veliko energije privarčuješ,
naravo pred onesnaženjem obvaruješ.
Želimo živeti v čistem svetu,
piti čisto vodo in dihat' sveži zrak,
vendar kaj, če na tem našem planetu
ne pripomore k temu čisto vsak.
Ohranimo naravo, ohranimo življenje,
da ne bodo prihodnji rodovi občutili le trpljenje.

VIDEO

 

Izdelki naših učencev za škatle presenečenja 

Slovensko - angleški slovar odpadne embalaže
Album pomembnejših zgradb v Beltincih

 

Instrumenti iz reciklirnih materialov

 

Španska šola z okolico


Finska šola z okolico

Iris Vičar Novak, koordinatorka projekta

 


Copyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.