KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

 

 

  

 


Ker se zaposleni v šoli dobro zavedamo, da sta kvalitetni pouk in pravilna vzgoja v današnjem času in družbi zelo pomembna, in ker želimo naš, že dober, vzgojno izobraževalni proces še izboljšati, smo se odločili vstopiti v projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Uspešno izveden projekt nam omogoča pridobitev certifikata in naziv kakovostna šola, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje - SIQ.

Namen projekta je:

 • razviti sistematičen pristop, ki vodi k nenehnemu izboljševanju kakovosti vzgoje in izobraževanja
 • razvijati ustrezno organizacijsko in sodelovalno kulturo
 • v sodelovanje vključiti vse zaposlene, starše, učence in lokalno skupnost
 • razširjanje dobrih praks
 • omogočati in spodbujati različnost
 • izkazovati stalno rast kazalcev kakovosti

Sam model je usmerjen v sistematično in trajno izboljševanje vzgoje in izobraževanja, vodenja, klime in kulture v zavodu, povezovanja z okoljem in gospodarstvom ter v prilagajanje evropski viziji učinkovitosti v javnih sektorjih.

Po oceni preliminarnega stanja bomo izboljšali sledeča področja:

 • voditeljstvo in vodenje
 • razvoj učiteljev in ostalih zaposlenih
 • notranje in zunanje komuniciranje
 • sodelovanje z učenci in s starši
 • vzgojno-izobraževalni proces
 • razvojni proces
 • proces nenehnega izboljševanja

 

Ker naše otroke vzgajamo in izobražujemo vsi, ki smo kakorkoli povezani z njimi - starši, učitelji, okolica - bo tudi ta projekt del vseh nas, ki želimo le najboljše za svojo prihodnost - za svoje otroke. In samo s sodelovanjem in s skupnimi močmi nam bo uspelo.

Marko JerebičCopyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.