USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VIZ

 

 


 

 


USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VIZ

Trajanje projekta: 2008 -2011
Nosilec projekta: Zveza Romov Slovenije

Projektni tim na OŠ Beltinci:
Angela Svenšek, Samira Horvat, Lidija Pelcl Mes, Brigita Čeh, Andrejka Zver in Jelisava Oršuš

Projekt je namenjen romskim učencem, učiteljem in staršem romskih otrok.

Glavni namen projekta je

  • zaposlitev romskega pomočnika (pomoč učiteljem pri vključevanju rom. Otrok v oddelek, spoznavanju slovenskega jezika, romske kulture, pomoč pri podaljšanem bivanju, romski pomočnik bo vez med učitelji in starši.
  • V projekt je vključenih 30 šol in vrtcev iz vse Slovenije, namen je tudi priprava učnih programov, priročnika za romske učitelje, izdaja učbenika romska kultura.
  • Tim na šoli v okviru projekta dela na šoli po zastavljenem načrtu za delo z romskimi učenci (spremljanje prisotnosti učencev, učna pomoč, bralne urice,prednovoletna delavnica - medkulturni dialog, Dan Romov, obiski v naselju, povečanje obiskov staršev na govorilnih in roditeljskih sestankih, ipd.)
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami: Zvez Romov Slovenije, LU MS, drugimi šolami.

Copyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.