V mesecu novembru smo se vključili v projekt Mesec širjenja uporabe e-gradiv, ki poteka pod okriljem Ministrstva za šolstvo  v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (ARNES). 

Cilj projekta je vzpodbuditi preizkušanje in uporabo e-gradiv pri pouku, pridobiti mnenja o njihovi uporabni vrednosti in usmeritve za nadaljnji razvoj in nadgradnjo e-gradiv.

Projekt se zaključi 5. 12. 2008.

Sodelujoči:

  • vodja projekta: Andrejka Zver
  • učitelji-izvajalci: Simona Vusič - geografija, Marko Jerebič - zgodovina, Iris Vičar Novak - angleški jezik, Brigita Čeh - ID-Planinski krožek, Anita Zadravec - matematika

 Copyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.