SCHULEN - PARTNER DER ZUKUNFT 2009/2010

 

 

 

ŠOLE - PARTNERJI V PRIHODNOSTI

V šolskem letu 2008/09 se je naša šola vključila v triletni mednarodni projekt Šole - partnerji v prihodnosti, ki poteka na pobudo Nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju z Goethe inštitutom Ljubljana. Cilj programa je vzpostaviti mrežo 1000 partnerski šol po svetu, katerih učenci naj bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem bo velika pozornost namenjena pouku tujih jezikov, predvsem nemškega jezika. 500 šol bo izbranih v okviru Goethe inštituta.

Goethe inštitut podpira šole, ki so pod njegovim okriljem, pri uvajanju nemščine kot šolskega predmeta. Učiteljem ponuja metodično-didaktično dodatna izobraževanja in tečaje jezika in opremlja šole z modernim multimedijsko uporabnimi učnimi gradivi, učili in materiali o deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru iniciative pošilja po svetu svetovalce za poučevanje kot podporo partnerskim šolam.

Cilji in namen projekta:

  • podpis pogodbe in seznanitev staršev ter javnosti o poteku projekta
  • vključitev v mrežo 1000 šol po vsem svetu
  • dvigniti zanimanje učencev , staršev in učiteljev za nemščino in jo popularizirati
  • navezati stike s partnerskimi šolami iz držav, ki so vključene v projekt
  • s pomočjo Goethe inštituta opremiti učilnico za sodobni pouk nemškega jezika
  • izobraževanja za učitelje nemškega jezika
  • tečaji nemščine za učenke in učence (Jugendkurse)

Program pod okriljem Goethe inštituta in v sodelovanju z ekspertom za nemški jezik ter vodstvom šole izvajamo učiteljice nemščine, ki smo vključene v projekt.

Lidija Pelcl Mes, koordinatorka projekta

URADNA STRAN:Copyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.