Eko šola kot način življenja ni le projekt, ki ga že vrsto let izvajamo, ampak je to predvsem način življenja vsakega izmed nas - učencev, vseh delavcev šole, staršev in celotne lokalne skupnosti, ki ga moramo živeti v tretjem tisočletju.

Odgovornost nas vseh je, da ohranjamo naravo zdravo, saj s tem omogočamo ljudem po svetu, predvsem tistim, ki živijo v občutljivih in ranljivih okoljih, da bodo tudi oni živeli v zdravem in prijetnem okolju.

K temu bomo že pripomogli z drobnimi vsakdanjimi dejanji, kot so:

  • uporaba vode iz vodovodnega omrežja namesto iz plastenk,
  • zbiranje odpadnega papirja, baterij, kartuš, plastenk.,
  • ugašanje luči v prostorih, kjer se trenutno ne nahajamo,
  • uporaba platnenih nakupovalnih vrečk namesto plastičnih,
  • spoštljiv odnos do hrane..

in še bi lahko naštevali, kako vse si prizadevamo za naš lepši skupni jutri.

Da pa ob zastavljenih ciljih dosegamo tudi vidne rezultate, pričajo tone zbranega papirja, stotine plastenk, vrečke, ki jih uvajamo tudi s pomočjo trgovskega podjetja SPAR, premnoge baterije, pa tudi sanitarne armature, ki smo jih pridobili s preko razpisov (2004/05, 2005/06 in 2006/06) s pomočjo podjetja ARMAL. Prav slednje nam zelo veliko pripomorejo pri osveščanju otrok, da je "voda iz pip" prav tako zdrava kot iz plastenk, kar nam zagotavljajo tudi za to pristojne službe na občinski ravni.

Neka misel pravi, da vse, kar naredimo za druge, nas bogati. Brez dvoma nas bo bogatila naša Zemlja, če bomo vsak zase in vsi skupaj naredili drobne korake na poti ohranjanja prečudovite narave, ki nam je bila podarjena.

Monika Žižek, eko koordinatorka


Copyright © OŠ Beltinci 2005. Vse pravice pridržane.